Dret Administratiu

Dret Administratiu

El Dret Administratiu regula les relacions jurídiques que es donen entre els ciutadans i les diferents Administracions Públiques, així com les relacions de les pròpies entitats de dret públic entre si.

Els Jutjats i Tribunals de l’ordre contenciós-administratiu, la regulació del qual neix del Dret administratiu, tenen per objecte el control a la correcta actuació de l’Administració pública, amb ple sotmetiment a la llei i al dret.

Més informació

Experiència i confiança

Els nostres advocats administrativistes disposen d’una àmplia experiència en aquesta mena de procediments, tant si es tracte d’una defensa extrajudicial, en via administrativa, com a judicial a través de la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu davant els tribunals. Així, pot comptar amb nosaltres tant per a sol·licitar autoritzacions, permisos administratius i subvencions públiques, posar reclamacions patrimonials contra l’Administració, així com oferir assistència lletrada en procediments contenciós-administratius i sancionadors.

Posi’s en contacte amb nosaltres si precisa d’assessorament en aquesta matèria, tant si és particular com a empresa, i posarem a la seva disposició tots els mitjans necessaris per a ajudar-lo a trobar la millor de les solucions, sigui com sigui la reclamació que vulgui dur a terme davant l’Administració: